Hi, you are logged in as , if you are not , please click here

Bangor University Merchandise

Bangor University Merchandise

Ein siop newydd yw’r lle delfrydol i brynu nifer fach o eitemau neu lond basged o fwyd.

Mae amrywiaeth o gynnyrch ar gael gan gynnwys anrhegion a dillad brand y Brifysgol, bwyd bob dydd fel melysion, cynnyrch llaeth ac oer, bwyd wedi rhewi a byrbrydau. Mae dewis eang o gylchgronau, papurau newydd a gwinoedd, gwirodydd a chwrw hefyd ar gael.

Gellwch hefyd weld nwyddau'r brifysgol ym Mar Uno, Maes Glas, y Swyddfa Ryngwladol a Neuadd Reichel. Gellwch brynu’r nwyddau yn y siop.

Mae'r siop ar Safle Ffriddoedd (Adeilad Braint). Ewch i'r map.

 

Our retail outlet is the perfect place to purchase those forgotten items or a full basket of groceries.

Our products range from University branded gifts and clothing, to your everyday grocery items, i.e. confectionary, chilled and dairy items, frozen food and snacks to go.   A wide variety of magazines, newspapers and wines, spirits and beers are also available.

University merchandise can also be viewed at Bar Uno, Maes Glas, International Office and Reichel Hall. All goods can be purchased at the shop.

Located on the Ffriddoedd Site (Braint Building). See the map