Hi, you are logged in as , if you are not , please click here

Cysgliad

Cysgliad

£20.00

Description

Pecyn meddalwedd defnyddiol i'w lawrlwytho yn cynnwys y rhaglenni Cysgeir a Cysill.
A useful software package containing Cysgeir and Cysill. Available through download only.

 

Detailed Description

Mae Cysgliad yn cynnwys meddalwedd sy'n eich cynorthwyo i ysgrifennu'r Gymraeg yn y swyddfa a'r cartref. Mae'n cynnwys Cysill (rhaglen sy'n gwirio sillafu a gramadeg) a Cysgeir (casgliad o eriaduron electronig Cymraeg/Saesneg). O fewn un diwrnod gwaith i osod eich archeb, byddwch yn derbyn manylion trwydded sy’n eich caniatáu i lwytho’r feddalwedd o wefan Cysgliad. Bydd eich trwydded yn cael ei chysylltu i'ch cyfeiriad ebost.

Mae'n bwysig eich bod yn nodi eich cyfeiriad post hefyd wrth osod eich archeb er mwyn i ni allu cofrestru'r drwydded.

Cysgliad contains a useful selection of software that makes writing in Welsh easier, both at home and in the office. Cysgliad contains Cysill (a Welsh grammar and spelling checker) and Cysgeir (a suite of Welsh/English dictionaries in electronic format). Within 24 hours of placing your order, you will receive your licence details which will enable you to download the software from the Cysgliad website. Your unique licence will be linked to your email address.

Please ensure that you also submit your address details when placing your order so that we can register your purchase.