Hi, you are logged in as , if you are not , please click here

CELT – Cinio’r Gynhadledd Addysgu a Dysgu // Learning and Teaching Conference Dinner

PritchardJones

Noson i ddathlu rhagoriaeth Bangor mewn addysgu a dysgu, ac i ddiolch i gyfranwyr niferus CELT.

15 Medi 2017

6.30pm yn Neuadd Reichel.

//

An evening to celebrate Bangor’s excellence in learning and teaching and to thank CELT’s many contributors.

 

September 15th 2017

 

6.30pm in Reichel Hall.

CELT – Cinio’r Gynhadledd Addysgu a Dysgu // Learning and Teaching Conference Dinner

Dinner

CELT – Cinio’r Gynhadledd Addysgu a Dysgu // CELT Learning and Teaching Conference Dinner

£20.00

Description

Pryd 3-chwrs, i’w ddilyn gan gerddoriaeth a dawnsio gyda’r band Cajuns Denbo.

Mae’r noson yn cynnwys cyflwyniad o wobrau i’r rheiny sydd wedi cyfrannu at ragoriaeth Bangor mewn addysgu a dysgu.

Croeso i bartneriaid/ cymdeithion.

//

A 3-course meal followed by music and dancing with Cajuns Denbo.

The evening includes an awards presentation for those who have contributed to Bangor’s learning and teaching excellence.

Partners/plus ones welcome.
Read More