Hi, you are logged in as , if you are not , please click here

Wales Ecology & Evolution Network (WEEN) Conference

WEEN pg 1

Wales Ecology & Evolution Network meeting is a conference which provides a platform to promote postgraduate research and networking. Each year, the broad theme of ecology and evolution is fully explored and discussed over the weekend, this time at the beautiful Centre for Alternative Technology, Powys. The meeting is an ideal venue to present your work via talk or poster to a friendly audience of fellow postgraduates. 

3rd – 5th November 2017

Cynhadledd dan arweiniad myfyrwyr yw Rhwydwaith Ecoleg ac Esblygiad Cymru (WEEN) sy'n hyrwyddo ymchwil a rhwydweithio ôl-radd. Bob blwyddyn, caiff thema eang ecoleg ac esblygiad ei harchwilio a'i thrafod yn fanwl dros y penwythnos. Y tro hwn bydd yn cael ei gynnal yn lleoliad prydferth Y Ganolfan Dechnoleg Amgen, Powys. Mae'r cyfarfod hwn yn lle delfrydol i chi gyflwyno eich gwaith drwy gyfrwng sgwrs neu boster i gynulleidfa o gyd-ôl-raddedigion cyfeillgar.

3 - 5 Tachwedd 2017

 

Wales Ecology & Evolution Network (WEEN) Conference

WEEN

Attendance Fee

£50.00

Description

This fee will cover accommodation and food for the duration of the conference (3 -5th November 2017) at the Centre for Alternative Technology, Powys. An opportunity to submit an abstract will be available as part of this transaction.

www.twitter.com/WEEN_Wales
www.facebook.com/WalesEcologyEvolutionNetwork
Read More