Hi, you are logged in as , if you are not , please click here

Prifysgol Bangor 1884-2009

cymraeg

£26.08

Description

Prifysgol Bangor 1884-2009

 

Detailed Description

Mae Prifysgol Bangor 1884-2009, a ysgrifennwyd gan y Cofrestrydd, Dr David Roberts, i ddathlu'r canmlwyddiant a chwarter, ar werth yn awr (mae fersiynau Cymraeg a Saesneg ar gael) i staff, myfyrwyr ac alumni am bris gostyngol o £24.99. Bydd yr elw o werthu'r llyfr gan y Brifysgol yn mynd at Gronfa Ddatblygu'r Brifysgol.

Mae'r llyfr yn olrhain hanes rhyfeddol y Brifysgol – o'i gwreiddiau distadl gyda 58 o fyfyrwyr yng ngwesty'r Penrhyn Arms i'w sefyllfa bresennol fel prifysgol annibynnol gyda phwerau dyfarnu graddau a dros 11,000 o fyfyrwyr a staff. Rhoddir sylw yn y gyfrol i ddatblygiadau o bwys dros y blynyddoedd, y ffigurau amlwg sydd wedi dylanwadu ar y sefydliad a'r newidiadau ym mywyd y campws yng nghyd-destun datblygiad gwleidyddol a chymdeithasol yng Nghymru.