Hi, you are logged in as , if you are not , please click here

Cwrs 'Health Economics for Public Health Practice & Research' Course 2018

BU crest

£775.00

Description

Cwrs Byr 2 Ddiwrnod Ym Mhrifysgol Bangor
2 Day Short Course at Bangor University

Bydd y cwrs 2 ddiwrnod yn cael ei gynnal yn y Ganolfan Rheolaeth o'r 19fed -21fed o Mawrth 2018
The 2 day course will be held in the Management Centre from the 19th - 21st march 2018

 

Detailed Description

Pris yn cynnwys: Prydau bwyd a llety o 4pm ddydd Llun 19fed Mawrth tan 1.30pm

Ddydd Mercher 21fed Mawrth yn y Ganolfan Rheolaeth, Bangor

(https://www.bangor.ac.uk/management_centre/index.php.cy)

Cyfarwyddwr y cwrs: Yr Athro Rhiannon Tudor Edwards, ynghyd â siaradwyr gwadd.

Cofrestru’n cau 28 Chwefror 2018*

I gofrestru a thalu, cysylltwch â : Mrs Ann Lawton

Canolfan Economeg Iechyd a Gwerthuso Meddyginiaethau

Prifysgol Bangor

Neuadd Ardudwy

Bangor. LL57 2PZ

Ffôn: 01248 382153

E-bost: cheme@bangor.ac.uk

I dalu â cherdyn cerdyd, cliciwch yma.

*Tâl canslo o 10% cyn 28fed Chwefror 2018, 50% ar ôl y dyddiad hwn.

 

 

Price includes: Meals & accommodation from 4pm Monday 19th March to 1.30pm Wednesday 21st March at the Management Centre, Bangor

(https://www.bangor.ac.uk/management_centre/)

Course director: Professor Rhiannon Tudor Edwards, supported by visiting speakers.

Registration closes 28th February 2018*

To register and pay, please contact: Mrs Ann Lawton

Centre for Health Economics & Medicines Evaluation

Bangor University

Ardudwy Hall

Bangor. LL57 2PZ

Phone: 01248 382153

Email: cheme@bangor.ac.uk

For credit card payments please click here.

*Cancellation fee 10% prior to 28th February 2018, 50% cancellation fee after this date