Hi, you are logged in as , if you are not , please click here

Interdisciplinary Conference on Childhood & Youth 2017

Interdisciplinary Conference on Childhood & Youth 2017

Description

‘Regarding Children and Young People in the 21st Century’

Cyfle cyffrous ar gyfer trafodaeth traws-ddisgyblaethol a thrafodaeth am blentyndod ac ieuenctid cyfoes mewn cyd-destunau cenedlaethol a rhyngwladol. Gwahoddir ystod eang o ymatebion i'r sylwadau diweddar a wnaed gan Bwyllgor y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau'r Plentyn (Mehefin 2016) fod gan y DU "anoddefgarwch" o blentyndod ac yn "ddiystyru" ei bobl ifanc yn gyffredinol.

Cynhelir y gynhadledd yn Neuadd Reichel, Bangor rhwng y 28ain a’r 30ain Mehefin 2017

 

an exciting opportunity for cross-disciplinary debate and discussion about contemporary childhood and youth in national and international contexts. Inviting a broad range of responses to the recent observations made by the UN Committee on the Rights of the Child (June 2016) that the UK has an “intolerance” of childhood and a “disregard” towards its young people in general.

To be held in Neuadd Reichel, Bangor on the 28th to 30th June 2017

 

 Full RateStudent
3 Day rate
Day Rate
Dinner & Ceilidh