Hi, you are logged in as , if you are not , please click here

BU Community Orchestra Workshop/PB Gweithdai Cerddorfa Gymunedol

music

Bangor University Community Orchestra meets once a month to play orchestral music in an inclusive, enjoyable and informal workshop format.

Now supported by the School of Music, the Orchestra is a continuation of the Lifelong Learning Orchestra, hosted by the University for many years.

We extend a warm welcome to anyone who plays an orchestral instrument and is interested in joining us for the first time. We don’t ask for expertise – just basic instrumental skills and some practice at reading music.

Join us for a great introduction to orchestral playing with a focus on improving your ensemble skills.

Mae Cerddorfa Gymunedol Prifysgol Bangor yn cyfarfod unwaith y mis i chwarae cerddoriaeth gerddorfaol mewn gweithdai cynhwysol, pleserus ac anffurfiol.  Mae'r Gerddorfa, a gefnogir yn awr gan yr Ysgol Cerddoriaeth, yn barhad o'r Gerddorfa Dysgu Gydol Oes, y mae'r brifysgol wedi ei chynnal am lawer o flynyddoedd.  Rydym yn estyn croeso cynnes i unrhyw un sy'n chwarae offeryn cerddorfaol ac sydd â diddordeb ymuno â ni am y tro cyntaf.  Nid ydym yn gofyn am arbenigedd - dim ond sgiliau offerynnol sylfaenol a pheth rhwyddineb i ddarllen cerddoriaeth

Mae hwn yn gyflwyniad gwych i chwarae mewn cerddorfa gan ganolbwyntio ar wella eich sgiliau ensemble.

 

 

 

BU Community Orchestra Workshop/PB Gweithdai Cerddorfa Gymunedol

orchestra

Orchestra Workshop/Gweithdai Cerddorfa

£100.00

Description

Further Information:

Tutor: Owen Burton
Format: 8 Saturday Workshops 10.00am until 16.30pm
Sessions: 07/10/17, 04/11/17, 02/12/17, 20/01/18
17/02/18, 17/03/18, 05/05/18, 02/06/18
Location: Hen Goleg, College Road, Bangor, LL57 2DG
Fee: £100 (No Concessions)

Tiwtor: Owen Burton
Fformat: 8 Gweithdai Sadwrn, 10.00 - 16.30
Cychwyn: 07/10/17, 04/11/17, 02/12/17, 20/01/18,
17/02/18, 17/03/18, 05/05/18, 02/06/18
Lleoliad: Hen Coleg, Ffordd Y Colegm Prifysgol Bangor,
LL57 2DG
Ffi: £100 (dim gostyngiadau)
Read More