Hi, you are logged in as , if you are not , please click here

Graddio / Graduation

Graddio / Graduation

SBS Graduation Party / Parti Graddio YGB

SBS Graduation Party / Parti Graddio YGB

Description

Dowch i ymuno a thîm YGB ar gyfer bwffe a swigod ar ôl graddio ar yr 20/7/17.

Bydd Graddedigion 2016/17 yn cael eu croesawu am ddim, gyda ffi o £10 y pen i westeion. (Dim ffi ar gyfer rheini dan 18).

** Nodwch o.g.y.dd.:

   Ticedi i'w prynu erbyn 10fed o Orffennaf,

   Cofiwch ddod a'r ebost yn cadarnhau eich ticedi ar y diwrnod. **

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Come and join the SBS team for a buffet and bubbly after your graduation on the 20.07.17.

2016/17 Graduates will be welcomed for free, with a charge of £10 per head for guests. (No charge for under 18's).

**Please note:

  Tickets to be purchased by the 10th of July,

  Remember to bring the email confirming your tickets on the day. **

Read More