Hi, you are logged in as , if you are not , please click here

Meillionydd Field School 2017/Ysgol Maes Meillionydd 2017

Meillionydd

The excavation and Field School at the double ringwork enclosure at Meillionydd, near Rhiw, on the Llyn peninsula in northwest Wales will take place from 05/06/2017 to 28/07/2017. We are taking on Field School students as well as local and international volunteers. For further information please see our website at http://meillionydd.bangor.ac.uk/ or contact co-director Katharina Moeller (k.moeller@bangor.ac.uk or +44 (0)1248 382247). You can also follow us on Facebook and Twitter.

Bydd y cloddio a’r Ysgol Faes yn y lloc cylchfur dwbl ym Meillionydd, ger y Rhiw, Penrhyn Llyn yng ngogledd-orllewin Cymru yn digwydd rhwng 05/06/2017 a 28/07/2017. Rydym hefyd yn cynnig cyfle i fyfyrwyr Ysgol Faes yn ogystal â gwirfoddolwyr lleol a rhyngwladol.  Am wybodaeth  bellach plîs edrychwch ar ein gwefan, sef http://meillionydd.bangor.ac.uk/ neu cysylltwch â’r cyd-gyfarwyddwr Katharina Moeller (k.moeller@bangor.ac.uk neu +44 (0)1248 382247).  Gallwch hefyd ein dilyn ar Facebook a Twitter.

Meillionydd Field School 2017/Ysgol Maes Meillionydd 2017

Meillionydd

Costs for participation in Meillionydd excavation/Costau am gyfranogi a chloddio Meillionydd

Amount (£)

Description

The excavation and Field School at the double ringwork enclosure at Meillionydd, near Rhiw, on the Llyn peninsula in northwest Wales will take place from 05/06/2017 to 28/07/2017. We are taking on Field School students as well as local and international volunteers. For further information please see our website at http://meillionydd.bangor.ac.uk/ or contact co-director Katharina Moeller (k.moeller@bangor.ac.uk or +44 (0)1248 382247). You can also follow us on Facebook and Twitter.

Bydd y cloddio a’r Ysgol Faes yn y lloc cylchfur dwbl ym Meillionydd, ger y Rhiw, Penrhyn Llyn yng ngogledd-orllewin Cymru yn digwydd rhwng 05/06/2017 a 28/07/2017. Rydym hefyd yn cynnig cyfle i fyfyrwyr Ysgol Faes yn ogystal â gwirfoddolwyr lleol a rhyngwladol. Am wybodaeth bellach plîs edrychwch ar ein gwefan, sef http://meillionydd.bangor.ac.uk/index.php.cy neu cysylltwch â’r cyd-gyfarwyddwr Katharina Moeller (k.moeller@bangor.ac.uk neu +44 (0)1248 382247). Gallwch hefyd ein dilyn ar Facebook a Twitter.

http://meillionydd.bangor.ac.uk/index.php.en;http://meillionydd.bangor.ac.uk/index.php.cy

Read More