Hi, you are logged in as , if you are not , please click here

School of History and Archaeology Graduation Reception

Grad Hats

School of History and Archaeology Graduation Reception

School of History & Archaeology Graduation Reception

School of History & Archaeology Graduation Reception

Description

The School of History and Archaeology will be holding a small buffet reception before the Degree Ceremony on Monday, 17 July at 12pm in the Drama Rehearsal Room, and you will be very welcome to join us on this occasion. 

The reception will be free for graduating students and 2 guests. All additional guests £10 per head.

 

Bydd yr Ysgol Hanes ac Archaeoleg yn cynnal bwffe bach cyn y Seremoni Raddio ddydd Llun, 17 Gorffennaf  am 12pm yn yr Ystafell Ddrama, ac mae croeso cynnes i chi ymuno â ni ar yr achlysur hwn.

Bydd y derbyniad am ddim i fyfyrwyr sy'n graddio a dau westai. Codir pris o £10 yr un ar bob gwestai ychwanegol.

 

Read More