Hi, you are logged in as , if you are not , please click here

24ain Seminar Ieithyddiaeth y Gymraeg (2017) / 24th Welsh Linguistics Seminar (2017)

Gregynog

Caiff y 24ain Seminar Ieithyddiaeth y Gymraeg ei chynnal yn Neuadd Gregynog, Powys, Cymru. Bydd y seminar yn rhedeg o amser te ar ddydd Iau 20ed Gorffennaf tan ar ôl cinio ar ddydd Gwener, 21ain Gorffennaf, 2017. Mae’r seminar yn gyfle i’r rhai sydd yn gwneud ymchwil mewn unrhyw agwedd o ieithyddiaeth y Gymraeg i gyfarfod, i weld papurau ymchwil ac i rannu syniadau.

 

Y pris yw £59 i fyfyrwyr sydd yn astudio mewn prifysgol yng Nghymru ar hyn o bryd, ac £90 ar gyfer unrhyw un arall. Mae’r pris yn cynnwys llety a lluniaeth.

 

Er mwyn cyflwyno papur yn y seminar, ebostiwch Dr Silva Nurmio ar silva@celt.dias.ie cyn gynted â phosib, os gwelwch yn dda.

 

 

The 24th Welsh Linguistics Seminar takes place in Gregynog Hall, Powys, Wales. The period of the seminar will be from teatime on Thursday 20th July to after lunch on Friday 21st July, 2017. This seminar is a chance for those conducting research in any aspects of the linguistics of Welsh to meet, view research papers and to share ideas.

 

The price is £59 for students currently studying at a Welsh University, and £90 for all other attendees. The price includes accommodation and meals.

 

To present a paper at the seminar, please email Dr Silva Nurmio on silva@celt.dias.ie as soon as possible.

24ain Seminar Ieithyddiaeth y Gymraeg (2017) / 24th Welsh Linguistics Seminar (2017)

gregynnog

Digwyddiad – Pris safonol // Event – Standard price

£90.00

Description

Unrhyw un sydd ddim yn fyfyriwr cyfredol mewn prifysgol yng Nghymru. // Anyone who is not a current student at a university in Wales.

https://sites.google.com/site/ieithyddiaeth/

Read More
hall

Digwyddiad – Pris gostyngol // Event – Reduced price

£59.00

Description

Unrhyw un sydd yn fyfyriwr cyfredol mewn prifysgol yng Nghymru. // Anyone who is a current student at a university in Wales.

https://sites.google.com/site/ieithyddiaeth/

Read More