Hi, you are logged in as , if you are not , please click here

Digwyddiad – Pris safonol // Event – Standard price

gregynnog

£90.00

Description

Unrhyw un sydd ddim yn fyfyriwr cyfredol mewn prifysgol yng Nghymru. // Anyone who is not a current student at a university in Wales.

https://sites.google.com/site/ieithyddiaeth/

 

Detailed Description

Unrhyw un sydd ddim yn fyfyriwr cyfredol mewn prifysgol yng Nghymru (h.y. Prifysgol Aberystwyth, Prifysgol Bangor, Prifysgol Metropolitan Abertawe, Prifysgol Abertawe, Prifysgol Fetropolitan Caerdydd, Prifysgol Cymru Casnewydd, Prifysgol Glyndwr, neu Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant).

 

Anyone who is not a current student at a university in Wales (i.e. Aberystwyth University, Bangor University, Swansea Metropolitan University, Swansea University, Cardiff Metropolitan University, University of Wales Newport, Glyndwr University, or University of Wales Trinity Saint David)