Hi, you are logged in as , if you are not , please click here

Prawf Geirfa Cymraeg (Pecyn Safonol / Standard Kit)

logo

£169.00

Description

Pecyn Safonol / Standard Kit

 

Detailed Description

Dyma'r mesur safonol cyntaf o allu geirfaol plant sydd â'i normau'n seiliedig ar blant sy'n siarad Cymraeg. /
                                               
A standardised receptive vocabulary test normed specifically on Welsh-speaking children.

Fersiwn Llyfr - Mae'r fersiwn yma'n debyg i brofion safonol traddodiadol o allu gerifaol. Gellir defnyddio'r fersiwn yma i brofi plant fel unigolion/fesul un.

Book version - This version is like traditional standardised tests of receptive vocabulary. This version can be used to test children individually. Includes 50 marking sheets for individual testing.

Fersiwn Cyfrifiadurol Unigol: Yn y fersiwn yma gall unigolyn dderbyn y prawf ar gyfrifiadur. Cyfrifir sgôr crai a sgôr safonol y plentyn yn awtomatig gan y rhaglen.

Individual Computerised Version: This version is administered individually to a child via a computer. The child's scores are calculated automatically by the computer.