Hi, you are logged in as , if you are not , please click here

Derbyniad Graddio Ysgol y Gymraeg

Derbyniad Graddio Ysgol y Gymraeg

Description

Bydd yr Ysgol Gymraeg yn cynnal bwffe bach cyn y Seremoni Raddio ddydd Llun, 17 Gorffennaf  am 12.30pm yn Neuadd Rathbone, ac mae croeso cynnes i chi ymuno â ni ar yr achlysur hwn.

Bydd y derbyniad am ddim i fyfyrwyr sy'n graddio a dau westai. Codir pris o £10 yr un ar bob gwestai ychwanegol.


TOCYN MYFYRIWR - Ysgol y Gymraeg

FREE OF CHARGE


GWESTAI AM DDIM (Hyd at 2)

FREE OF CHARGE


GWESTEION YCHWANEGOL

£10.00