Hi, you are logged in as , if you are not , please click here
You are shopping as , if this is not your email, please click here

Gweithdai’r Haf 1 diwrnod 22ain Awst / 1 day 22nd Aug Summer workshops

CDM Gweithdai'r Haf - MDC Summer workshops

FREE OF CHARGE

Description

Ymunwch â ni mewn cyfres o weithdai ymwybyddiaeth o ddyslecsia a gyflwynir gan ein tiwtoriaid dyslecsia arbenigol.

Join us of unique series of dyslexia awareness workshops delivered by our specialist dyslexia tutors.


https://shop.bangor.ac.uk/product-catalogue/canolfan-miles-dyslecsia-miles-dyslexia-centre/cyrsiau-ac-hyfforddiant-courses-training/mabel

 

Detailed Description

Canolfan Dyslecsia Miles, Ysgol Seicoleg ac Gwyddorau Chwaraeon, Adeiliad Brigantia

Miles Dyslexia Centre, School of Psychology and Sport Science, Brigantia Building

Dydd Iau 22ain o Awst 2024 / 9.30yb – 4.30yp
Thursday 22nd of August 2024 / 9.30am – 4.30pm

Yn ymdrin a phynciau fel:
• Cyflwyniad i Dyscalcwlia – Addysgu Mathemateg i 
ddysgwyr ag anawsterau rhifedd
• Dulliau ymarferol o ddatblygu Sgiliau Sillafu

Covering such topics as:
• Introduction to Dyscalculia – Teaching Maths to learners with 
numeracy difficulties
• Practical approaches to developing Spelling Skills

Bydd y gyfres hon o ddarlithoedd/gweithdai yn cynnig cyfle ardderchog i ddysgu am ddyslecsia, ochr yn ochr a'n rim o'r Ganolfan fydd ar gael i gynnig
cyngor a chyfarwyddyd gan arbenigwyr.

This series of lectures/workshops will provide an excellent opportunity to learn more about dyslexia, alongside our MDC team who will be available to offer expert advice and guidance.

Ebostiwch ni ar [email protected] am fwy o wybodaeth 
Please email us at [email protected] for more information