Hi, you are logged in as , if you are not , please click here
You are shopping as , if this is not your email, please click here

Gwersau gyda athro arbenigwr 55 munud - Lessons with a specialist teacher 55 minutes

55 munud Addysgu - Teaching 55 minutes

£55.00

Description

Gwers am 55 munud gydag athro arbenigol.

Lesson for 55 minutes with a specialist teacher. 

Detailed Description

This is payment for lessons for the next half-term.  Please select this lesson if you have agreed a start date and tutor.

 

Please pay for the number of lessons in the next half-term. 

 

These should be paid for 7 days before the start of term.

 

Please contact us if you have any questions on dyslex-admin@bangor.ac.uk

Mae hyn yn daliad am wersi ar gyfer yr hanner tymor nesaf.  Dewiswch y wers hon os ydych wedi cytuno ar ddyddiad cychwyn a thiwtor.

 

Talwch am nifer y gwersi yn yr hanner tymor nesaf. 

 

Dylid talu'r rhain am 7 diwrnod cyn dechrau'r tymor.

 

Cysylltwch â ni os oes gennych unrhyw gwestiynau ar

dyslex-admin@bangor.ac.uk