Hi, you are logged in as , if you are not , please click here
You are shopping as , if this is not your email, please click here

Deposit for Educational Psychologist assessment - Blaendal ar gyfer asesiad Seicoleg Addysg

Blaendal Asesiad

£100.00

Description

This is the deposit for your diagnostic assessment where a date has been agreed.

Dyma'r blaendal ar gyfer eich asesiad diagnostig ar ôl mae dyddiad wedi trefnu.

 

Detailed Description

 

 

 

Dyma'r blaen taliad ar gyfer asesiad diagnostig gyda Seicoleg Addysgol.

Gellir defnyddio'r adroddiad asesu fel tystiolaeth yn y dyfodol ar gyfer cymorth yn yr ysgol, y brifysgol ac yn y gweithle yn dibynnu ar y canllawiau presennol.  Ar adeg y taliad llawn, dylech ddychwelyd eich holiaduron rhieni/gofalwyr ac ysgolion a chadarnhau bod archwiliad llygaid wedi'i gynnal yn ystod y 12 mis nesaf.

Darllenwch y telerau a'r amodau cyn bwrw ymlaen â'r taliad.

Cysylltwch â ni os oes gennych unrhyw gwestiynau ar [email protected].

 

This is the deposit for a diagnostic assessment with an Educational Psychologist. 

The assessment report can be used as evidence in the future for support at school, university, and in the workplace depending on the current guidelines.  At the time of the final payment, you should return your parent/ carer and school questionnaires and confirm that an eye examination has been carried out in the proceeding 12 months.

Please read the terms and conditions before proceeding with the payment.

Please contact us if you have any questions on [email protected].

 

 Telerau ac Amodau Addysgu ac Asesiadau - Terms and Conditions for Teaching and Assessment