Hi, you are logged in as , if you are not , please click here
You are shopping as , if this is not your email, please click here

MDC Deposit for full diagnostic assessment - Blaendal ar gyfer asesiad diagnostig llawn

Blaendal Asesiad

£100.00

Description

This is the deposit for your diagnostic assessment where a date has been agreed.

The deposit should be paid when you have agreed a date for the assessment. The assessment will not be booked until the deposit is paid. The deposit will be non-refundable except in certain cases (e.g. certified illness).
Full payment is required 28 days before the date of your assessment.
This deposit is non-refundable except in certain cases (e.g. certified illness).


Dyma'r blaendal ar gyfer eich asesiad diagnostig ar ôl mae dyddiad wedi trefnu.

Dylid talu'r blaendal pan fyddwch wedi cytuno ar ddyddiad ar gyfer yr asesiad. Ni fydd yr asesiad yn cael ei archebu nes y telir y blaendal.
Mae angen taliad llawn 28 diwrnod cyn dyddiad eich asesiad.
Ni ellir ad-dalu'r blaendal hwn ac eithrio mewn rhai achosion (e.e. salwch a ardystiwyd).

 

Detailed Description

This is the deposit for a diagnostic assessment with a Specialist Teacher holding an APC qualification.  This payment is in addition to the previously paid deposit.

The assessment report can be used as evidence in the future for support at school, university, and in the workplace depending on the current guidelines.  At the time of the final payment, you should return your parent/ carer and school questionnaires and confirm that an eye examination has been carried out in the proceeding 6 months.

 

Please read the terms and conditions before proceeding with the payment.

 

Please contact us if you have any questions on dyslex-admin@bangor.ac.uk.

 

 

Dyma'r swydd ar gyfer asesiad diagnostig gydag Athro Arbenigol yn dal cymhwyster APC.  Mae'r taliad hwn yn ychwanegol at y blaendal a dalwyd yn flaenorol.

Gellir defnyddio'r adroddiad asesu fel tystiolaeth yn y dyfodol ar gyfer cymorth yn yr ysgol, y brifysgol ac yn y gweithle yn dibynnu ar y canllawiau presennol.  Ar adeg y taliad llawn, dylech ddychwelyd eich holiaduron rhieni/gofalwyr ac ysgolion a chadarnhau bod archwiliad llygaid wedi'i gynnal yn ystod y 6 mis nesaf.

 Darllenwch y telerau a'r amodau cyn bwrw ymlaen â'r taliad.

 Cysylltwch â ni os oes gennych unrhyw gwestiynau ar dyslex-admin@bangor.ac.uk.

 

Terms and Conditions for Assessments

  • The Miles Dyslexia Centre [MDC] will arrange the booking of an assessment with an assessor.
  • The MDC reserves the right to change the assessor allocated if the assessor should become unavailable for any reason.
  • By booking the assessment you are agreeing for your personal information to be shared with the assessor in order for them to carry out the assessment.
  • The deposit must be paid before the assessment date can be booked.
  • The deposit is non-refundable unless the MDC cancels the assessment or is unable to offer an assessment within 90 days of the initially agreed assessment date.
  • The assessment questionnaires (home and school) must be returned to the MDC at least 28 days before the assessment date. Failure to return these forms by this date could cause the assessment to be cancelled and the deposit retained.
  • Failure to complete the pre-assessment pre-requisites could cause the assessment to be cancelled and the deposit retained.
  • The full payment must be paid 28 days before the assessment or at the time of booking if this is less than one month.
  • You have the right to cancel the assessment, without cost, if it is not within one month of the arranged date