Hi, you are logged in as , if you are not , please click here
You are shopping as , if this is not your email, please click here

TALK DESIGN Live 2022 SIARAD DYLUNIO yn fyw 2022

talk design

27 May 2022

Talk Design Live!

VISION: Talk Design is an event for creative professionals, change makers and budding designers. Experience leading edge design philosophy, as our home grown, best friends and internationally acclaimed visionaries share their insights for future design and how to make change happen. Timed to coincide with the opening of the Bangor University Product Design Degree Show the conference kicks off a design celebration – a time to enjoy student success and collaborative ventures.

Design success relies on knowing what’s happening out there in the world, our guest speakers, once again, share with us, challenge us, inspire us to aspire to make a difference – they show us how it’s done, how it influences lives and how good design process implemented with care, commitment and creativity drives emotional, cultural and behavioural change. 

 

Speaking this year

Jon Marshall -Pentagram

Sam Gwilt – Layer & Sam Does Design

Sam Guest – Protolabs

Eleanor Beer – Sketch Artist

Daniel Andrews – Flare audio

Stephen Griffiths – AYD: Height and Marine Safety Solutions

Victoria Rushton – Gerallt Evans metalcraft

Jude Pullen – Creative technologist & physical prototyping expert

https://www.bangor.ac.uk/events/talk-design-live-2022

Talk Design Youtube channel https://www.youtube.com/channel/UCY-HNM_v8DNKYX4vADBSjZw

Previous events - https://issuu.com/productdesignbangor

The event is located at Pontio, Bangor University’s Arts and Innovation Centre.

 

Mai 27 2022

Siarad Dylunio - yn fyw!

GWELEDIGAETH: Mae Siarad Dylunio yn ddigwyddiad ar gyfer gweithwyr proffesiynol creadigol, gwneuthurwyr newid a dylunwyr y dyfodol. Dewch i brofi athroniaeth ddylunio flaengar, wrth i'n ffrindiau lleol, ffrindiau agos a gweledyddion o fri rhyngwladol rannu eu mewnwelediadau ar gyfer dylunio yn y dyfodol a sut i wneud i greu newid. Wedi'i hamseru i gyd-fynd ag agoriad Sioe Radd Dylunio Cynnyrch Prifysgol Bangor mae'r gynhadledd yn cychwyn dathliad dylunio – sy’n amser i fwynhau llwyddiant myfyrwyr a mentrau cydweithredol.

 

Mae llwyddiant dylunio yn dibynnu ar wybod beth sy'n digwydd yn y byd, mae ein siaradwyr gwadd, unwaith eto, yn rhannu gyda ni, yn ein herio, ac yn ein hysbrydoli i anelu at wneud gwahaniaeth – maent yn dangos i ni sut mae wedi'i wneud, sut mae'n dylanwadu ar fywydau a sut mae proses ddylunio dda a weithredir gyda gofal, ymrwymiad a chreadigrwydd yn gyrru newid emosiynol, diwylliannol ac ymddygiadol.

 

Yn siarad eleni

Jon Marshall -Pentagram

Sam Gwilt – Layer & Sam Does Design

Sam Guest – Protolabs

Eleanor Beer – Sketch Artist

Daniel Andrews – Flare audio

Stephen Griffiths – AYD: Height and Marine Safety Solutions

Victoria Rushton – Gerallt Evans metalcraft

Jude Pullen – Arbenigwr technolegydd a chorfforol creadigol

https://www.bangor.ac.uk/events/talk-design-live-2022

 

Sianel Youtube Siarad Dylunio:  https://www.youtube.com/channel/UCY-HNM_v8DNKYX4vADBSjZw

TALK DESIGN Live 2022 SIARAD DYLUNIO yn fyw 2022

talk design

Talk Design Live 2022 Ticket – Alumni ticket (Normal price £60) Tocyn Siarad Dylunio yn fyw – Tocyn

£10.00

Description

You are purchasing an Alumni ticket to the Talk Design Live 2022 event at Pontio
Yr ydych yn prynu tocyn Graddedigion i Siarad Dylunio yn fyw 2022 ym Mhontio

https://fb.me/e/mYn1GVLxE

Read More
talk design

Talk Design Live 2022 Ticket – In education ticket £0 Tocyn Siarad Dylunio yn fyw – Mewn Addysg £0

FREE OF CHARGE

Description

By selecting this option you confirm that you are still in education.
You are purchasing a ticket to the Talk Design Live 2022 event at Pontio.
Wrth ddewis yr opsiwn yma, rydych yn cadarnhau eich bod dal mewn addysg.
Yr ydych yn prynu tocyn i Siarad Dylunio yn fyw 2022 ym Mhontio

https://fb.me/e/mYn1GVLxE

Read More
talk design

Talk Design Live 2022 Ticket – Standard ticket £60 Tocyn Siarad Dylunio yn fyw – Tocyn Safonol £60

£60.00

Description

You are purchasing a ticket to the Talk Design Live 2022 event at Pontio
Yr ydych yn prynu tocyn i Siarad Dylunio yn fyw 2022 ym Mhontio

https://fb.me/e/mYn1GVLxE

Read More