Hi, you are logged in as , if you are not , please click here
You are shopping as , if this is not your email, please click here

Cymraeg Clir :: Cen Williams

Cymraeg Clir

£5.00

Description

ALLAN O BRINT (mae copi PDF ar gael ar wefan Canolfan Bedwyr)

Llawlyfr hylaw sy'n egluro sut i symleiddio Cymraeg ysgrifenedig trwsgl a'i wneud yn haws i'w ddarllen a'i ddeall.

OUT OF PRINT (a PDF copy is available on Canolfan Bedwyr's website)

A useful handbook aimed at explaining how to simplify unintelligible written Welsh, making the language easier to read and understand.

 

Detailed Description

Mae llyfr Cymraeg Clir o waith Cen Williams yn cynnwys canllawiau ymarferol i'ch helpu i ysgrifennu Cymraeg clir, hawdd ei ddeall.

Mae’r pwyslais yn gyson ar fod yn gryno, ar wybod pwy yw’r gynulleidfa er mwyn defnyddio’r cywair priodol, ac ar ddefnyddio brawddegau byr, uniongyrchol. Mae yma nifer o enghreifftiau i danlinellu gwahaniaethau rhwng Cymraeg aneglur a Chymraeg clir.

The Cymraeg Clir hanbook, written by Cen Williams, contains practical guidelines to help you write clear and understandable Welsh. 

The emphasis is on being concise, on knowing the target audience in order to use the appropriate register, and on using short, direct sentences. Many authentic examples are quoted to underline differences between what does happen and what should happen.