Hi, you are logged in as , if you are not , please click here
You are shopping as , if this is not your email, please click here

Swyddfa Gyllid // Finance Office

Prifysgol Bangor University

Croeso i’r Swyddfa Gyllid

Mae’r Adran Gyllid yn darparu gwasanaeth canolog i adrannau y Brifysgol ar gyfer gweithgarwch megis y gyflogres, taliadau, derbynebau, ac mae’n darparu gwybodaeth gyfrifyddol a chyllidol. Datganolir cofnodi a rheoli gwybodaeth gyllidol i’r adrannau, ond cyd-drefnir y gweithgarwch hwn drwy’r Swyddfa Gyllid.

 

Welcome

The Finance Office provides a central service for university departments for activities like payroll, payments, receipts and produces accounting and financial information. Input and control of financial information is devolved to departments but these activities are coordinated through the Finance Office.