Hi, you are logged in as , if you are not , please click here
You are shopping as , if this is not your email, please click here

Llyfrau // Books

Llyfrau Canolfan Bedwyr

Llyfrau // Books

Llalwlyfr Gloywi Iaith

Llawlyfr Gloywi Iaith

£5.00

Description

Llawlyfr hwylus a defnyddiol ar gyfer y rhai sy'n dymuno gloywi eu Cymraeg. A useful hanbook for those who want to improve their Welsh.
Read More
Geiriadur Termau'r Gyfraith

Geiriadur Termau'r Gyfraith // Dictionary of Legal Terms

£5.00

Description

Allan o Brint // Out of Print

Geiriadur termau dwyieithog ym maes y Gyfraith yn cynnwys diffiniadau.
A bilingual dictionary of legal terms including definitions.
Read More
Termau Seicoleg

Geiriadur Termau Seicoleg // Dictionary of Terms for Psychology

£5.00

Description

Allan o Brint // Out of Print

Geiriadur termau dwyieithog ym maes Seicoleg yn cynnwys diffiniadau cryno.
A bilingual dictionary of terms for Psychology including concise definitions.

Read More
Cymraeg Clir

Cymraeg Clir :: Cen Williams

£5.00

Description

ALLAN O BRINT (mae copi PDF ar gael ar wefan Canolfan Bedwyr)

Llawlyfr hylaw sy'n egluro sut i symleiddio Cymraeg ysgrifenedig trwsgl a'i wneud yn haws i'w ddarllen a'i ddeall.

OUT OF PRINT (a PDF copy is available on Canolfan Bedwyr's website)

A useful handbook aimed at explaining how to simplify unintelligible written Welsh, making the language easier to read and understand.
Read More
Termau Coetiroedd

Geiriadur Termau Rheoli Coetiroedd // Dictionary of Terms for Woodland Management

£5.00

Description

Geiriadur termau dwyieithog ym maes Coedwigaeth yn cynnwys diffiniadau cryno.
A bilingual dictionary of terms for the Forestry industry including concise definitions.Read More