Hi, you are logged in as , if you are not , please click here
You are shopping as , if this is not your email, please click here

Cymraeg i Oedolion - Welsh for Adults

CymraegiOedolion

http://www.bangor.ac.uk/cio

Dros y 40 mlynedd diwethaf mae Prifysgol Bangor wedi datblygu rhaglen strwythuredig ac effeithiol a threfnus i oedolion sy'n dysgu Cymraeg.

Mae degau o filoedd o fyfyrwyr wedi elwa o'r cyfuniad o gyrsiau wedi eu graddio'n ofalus, tiwtoriaid hynod brofiadol ac ymrwymedig a gwasanaethau cefnogi o'r radd flaenaf.

 

Over the last 40 years Bangor University has developed a structured and effective programme for adult learners of Welsh.

Tens of thousands of students have benefited from the combination of carefully graded courses, highly experienced and committed tutors and first class back-up services.