Hi, you are logged in as , if you are not , please click here
You are shopping as , if this is not your email, please click here

Gweinyddu Myfyrwyr / Student Administration

Gall y Swyddfa Wobrwyo gyhoeddi'r dogfennau canlynol i gyn-fyfyriwr:

  • Tystysgrif Newydd
  • Cadarnhad o Ddyfariad
  • Trawsgrifiad (copi caled)

I gysylltu:

Swyddfa Wobrwyo, Prifysgol Bangor, Llawr Gwaelod Neuadd Rathbone, Ffordd y Coleg, Bangor, Gwynedd, LL57 2DF

awards@bangor.ac.uk / transcripts@bangor.ac.uk

 

The Awards Office can issue the following documents to a former student:

  • Replacement Certificate
  • Confirmation of Award
  • Transcript (hard copy)

To contact:

Awards Office, Bangor University, Ground Floor Rathbone Hall, College Road, Bangor, Gwynedd, LL57 2DF 
awards@bangor.ac.uk / transcripts@bangor.ac.uk