Hi, you are logged in as , if you are not , please click here
You are shopping as , if this is not your email, please click here

Courses

Here will be courses available at Treborth

Courses

Composting Masterclass

Composting Masterclass

Description

Composting Masterclass at Treborth Botanic Garden

Join us on Sunday 5th February for a masterclass in composting! Dr Dave Shaw (plant pathologist, former lecturer and all-round growing guru) and Treborth garden staff will be sharing what makes a really great compost heap, plus how to put together an organic fertiliser that plants will love.

Ymunwch â ni ddydd Sul 5 Chwefror am ddosbarth meistr mewn compostio! Bydd Dr Dave Shaw (patholegydd planhigion, cyn-ddarlithydd a garddwr o fri) a staff gardd Treborth yn rhannu'r hyn sy'n gwneud tomen gompost wirioneddol wych, ynghyd â sut mae gwneud gwrtaith organig sy’n dda gan blanhigion.

Workshop components

 • Composting essentials

 • Cold composting

 • Hot composting

 • Other ways of digesting organic matter

 • Using organic matter to enrich your garden

 • How to use finished compost in your garden

  The workshop will be held at Treborth from 10.30am – 2.30pm, with plenty of refreshments and a break for lunch (please bring your own lunch). We will be getting hands on with composts so wear suitable clothes and bring a pair of gloves if you have them. Notebook essential for scribbling!

  Cost - £7.50 for members of Friends of Treborth, £10 for non-members

 

Elfennau’r gweithdy:

 • Hanfodion compostio
 • Compostio oer
 • Compostio poeth
 • Ffyrdd eraill o dreulio deunydd organig
 • Defnyddio deunydd organig i gyfoethogi’r ardd
 • Sut i ddefnyddio compost gorffenedig yn yr ardd

Cynhelir y gweithdy yn Nhreborth o 10.30am – 2.30pm, a bydd digonedd o luniaeth ac egwyl i ginio (dewch â’ch cinio eich hun). Byddwn yn trin a thrafod y compost â’n dwylo felly gwisgwch ddillad addas a dewch â phâr o fenig os oes gennych rai. Llyfr nodiadau yn hanfodol ar gyfer sgriblo!

£7.50 i aelodau Cyfeillion Treborth, £10 i rai nad ydynt yn aelodau.

 

Read More