Hi, you are logged in as , if you are not , please click here
You are shopping as , if this is not your email, please click here

Gwasanaeth Asesu / Assessment Service

Dyslecsia

Gwasanaeth Asesu / Assessment Service

Blaendal Asesiad

MDC Deposit for full diagnostic assessment - Blaendal ar gyfer asesiad diagnostig llawn

£100.00

Description

This is the deposit for your diagnostic assessment where a date has been agreed.

The deposit should be paid when you have agreed a date for the assessment. The assessment will not be booked until the deposit is paid. The deposit will be non-refundable except in certain cases (e.g. certified illness).
Full payment is required 28 days before the date of your assessment.
This deposit is non-refundable except in certain cases (e.g. certified illness).


Dyma'r blaendal ar gyfer eich asesiad diagnostig ar ôl mae dyddiad wedi trefnu.

Dylid talu'r blaendal pan fyddwch wedi cytuno ar ddyddiad ar gyfer yr asesiad. Ni fydd yr asesiad yn cael ei archebu nes y telir y blaendal.
Mae angen taliad llawn 28 diwrnod cyn dyddiad eich asesiad.
Ni ellir ad-dalu'r blaendal hwn ac eithrio mewn rhai achosion (e.e. salwch a ardystiwyd).
Read More
Blaendal Asesiad

Final payment Educational Psychologist - Taliad terfynol ar gyfer asesiad seicolegwr addysg.

£625.00

Description

Final payment for a full diagnostic assessment with a specialist assessor.

Blaendal ar gyfer asesiad diagnostig full gydag seicolegwr addysg.
Read More
Blaendal Asesiad

Final payment for a full diagnostic assessment. Taliad terfynol ar gyfer asesiad diagnostig llawn.

£595.00

Description

Final payment for a full diagnostic assessment with a specialist assessor.

Blaendal ar gyfer asesiad diagnostig full gydag asesydd arbenigol.
Read More