Hi, you are logged in as , if you are not , please click here
You are shopping as , if this is not your email, please click here

Geiriadur Termau Rheoli Coetiroedd // Dictionary of Terms for Woodland Management

Termau Coetiroedd

£5.00

Description

Geiriadur termau dwyieithog ym maes Coedwigaeth yn cynnwys diffiniadau cryno.
A bilingual dictionary of terms for the Forestry industry including concise definitions. 

Detailed Description

Geiriadur termau dwyieithog Cymraeg/Saesneg sy'n ymwneud â'r diwydiant coedwigaeth, gyda'r termau Cymraeg wedi'u safoni yn unol â chanllawiau rhyngwladol. Cyfeirlyfr anhepgor i bawb sy'n ymddiddori mewn rheoli coetiroedd a choedwigoedd, yr amgylchedd a materion cefn gwlad yng Nghymru.

A bilingual English/Welsh dictionary of terms relating to the forestry industry, with the Welsh terms standardized according to international guidlines. An indispensable reference book to anyone interested in forestry and woodland management, the environment and countryside matters in Wales.