Hi, you are logged in as , if you are not , please click here
You are shopping as , if this is not your email, please click here

Geiriadur Termau Seicoleg // Dictionary of Terms for Psychology

Termau Seicoleg

£5.00

Description

Allan o Brint // Out of Print

Geiriadur termau dwyieithog ym maes Seicoleg yn cynnwys diffiniadau cryno.
A bilingual dictionary of terms for Psychology including concise definitions.

 

Detailed Description

Allan o Brint // Out of Print

Gan fod seicoleg ac ymchwil a damcaniaethau seicolegol yn rhan annatod o'n bywydau erbyn hyn, bydd y geiriadur termau hwn o gymorth mawr, nid yn unig i seicolegwyr proffesiynol a myfyrwyr seicoleg, ond i'r llu o bobl broffesiynol eraill - yn feddygon, nyrsys, gweithwyr cymdeithasol, gweithwyr iechyd meddwl, athrawon, cwmnïau marchnata a chyfieithwyr proffesiynol - sy'n defnyddio termau seicoleg yn eu gwaith o ddydd i ddydd.

Yn ogystal â gosod y termau Saesneg a'r termau Cymraeg ochr yn ochr, mae'r geiriadur termau hwn yn cyflwyno diffiniadau cryno o bob term er mwyn hwyluso'u defnyddio yn gywir o fewn eu cyd-destun.

Since Psychology and psychological research and theories are an integral part of our lives these days, this comprehensive dictionary of terminology will be invaluable, not only to professional psychologists and psychology students, but also to the wide range of other professionals - doctors, nurses, social workers, mental health workers, teachers, marketing companies and professional translators - who use psychological knowledge in their day to day work.

In addition to presenting English and Welsh terms side by side, this terminology dictionary also presents concise definitions of each term to assist users in selecting the appropriate term depending on its context.