Hi, you are logged in as , if you are not , please click here
You are shopping as , if this is not your email, please click here

Geiriadur Termau'r Gyfraith // Dictionary of Legal Terms

Geiriadur Termau'r Gyfraith

£5.00

Description

Allan o Brint // Out of Print

Geiriadur termau dwyieithog ym maes y Gyfraith yn cynnwys diffiniadau.
A bilingual dictionary of legal terms including definitions.

 

Detailed Description

Golygyddion / Editors: Dewi Llyr Jones, Delyth Prys, Owain Lloyd Davies

 

Lluniwyd y geiriadur dwyieithog hwn o dermau'r gyfraith yn gyntaf at ddefnydd myfyrwyr sy'n astudio'r gyfraith drwy gyfrwng y Gymraeg ar lefel prifysgol. Bydd yn ddefnyddiol hefyd i rai sy'n astudio'r gyfraith yn yr ysgol uwchradd, i aelodau o'r proffesiwn cyfreithiol sy'n gweithio drwy gyfrwng y Gymraeg, i gyfieithwyr a gweinyddwyr dwyieithog, a phawb sy'n ymddiddori yn y gyfraith a'r Gymraeg.

 

Mae'r geiriadur yn cynnwys diffiniadau cryno Cymraeg a Saesneg o'r termau sy'n cael eu rhestru ynddo. Bydd hyn yn gymorth i ddarllenwyr ddeall y cysyniadau cyfreithiol, ac i weld y termau Cymraeg yn cael eu defnyddio yn eu cyd-destunau priodol.

 

This bilingual dictionary of legal terms has been compiled primarily to aid students studying the law through the medium of Welsh at university level. It will also be useful to those studying law at secondary school level, to members of the legal profession practising through the medium of Welsh, to translators and bilingual administrators, and to everyone interested in the law and the Welsh language.

 

The dictionary includes concise definitions in Welsh and English of the legal terms contained in it. This will help readers to understand the legal concepts, and to see the Welsh terms used in their appropriate contexts.