Hi, you are logged in as , if you are not , please click here
You are shopping as , if this is not your email, please click here

Llawlyfr Gloywi Iaith

Llalwlyfr Gloywi Iaith

£5.00

Description

Llawlyfr hwylus a defnyddiol ar gyfer y rhai sy'n dymuno gloywi eu Cymraeg. A useful hanbook for those who want to improve their Welsh.

 

Detailed Description

Dyma lawlyfr syml, hwylus a defnyddiol sy'n cynnig arweiniad ar nifer o faterion ieithyddol sy'n creu anhawster wrth ysgrifennu yn y Gymraeg. Mae'n cynnwys gwybodaeth am dreigladau, berfau, termau iaith a gwallau cyffredin, a rhoir sylw hefyd i frawddegau a chymalau.

 

Bwriad y llawlyfr ydy sicrhau bod y rhai sy'n ei ddefnyddio yn gweld eu gafael ar y Gymraeg yn datblygu a'u hyder yn cynyddu.

 

This is a simple and useful handbook that offers guidance on elements of Welsh grammar. It contains information regarding mutations, verbs, and common mistakes, and attention is also given to sentences and phrases.

 

The handbook aims to provide its users with increasing confidence in their Welsh language skills.