Hi, you are logged in as , if you are not , please click here
You are shopping as , if this is not your email, please click here

Composting Masterclass

Composting Masterclass

Description

Composting Masterclass at Treborth Botanic Garden

Join us on Sunday 5th February for a masterclass in composting! Dr Dave Shaw (plant pathologist, former lecturer and all-round growing guru) and Treborth garden staff will be sharing what makes a really great compost heap, plus how to put together an organic fertiliser that plants will love.

Ymunwch â ni ddydd Sul 5 Chwefror am ddosbarth meistr mewn compostio! Bydd Dr Dave Shaw (patholegydd planhigion, cyn-ddarlithydd a garddwr o fri) a staff gardd Treborth yn rhannu'r hyn sy'n gwneud tomen gompost wirioneddol wych, ynghyd â sut mae gwneud gwrtaith organig sy’n dda gan blanhigion.

Workshop components

 • Composting essentials

 • Cold composting

 • Hot composting

 • Other ways of digesting organic matter

 • Using organic matter to enrich your garden

 • How to use finished compost in your garden

  The workshop will be held at Treborth from 10.30am – 2.30pm, with plenty of refreshments and a break for lunch (please bring your own lunch). We will be getting hands on with composts so wear suitable clothes and bring a pair of gloves if you have them. Notebook essential for scribbling!

  Cost - £7.50 for members of Friends of Treborth, £10 for non-members

 

Elfennau’r gweithdy:

 • Hanfodion compostio
 • Compostio oer
 • Compostio poeth
 • Ffyrdd eraill o dreulio deunydd organig
 • Defnyddio deunydd organig i gyfoethogi’r ardd
 • Sut i ddefnyddio compost gorffenedig yn yr ardd

Cynhelir y gweithdy yn Nhreborth o 10.30am – 2.30pm, a bydd digonedd o luniaeth ac egwyl i ginio (dewch â’ch cinio eich hun). Byddwn yn trin a thrafod y compost â’n dwylo felly gwisgwch ddillad addas a dewch â phâr o fenig os oes gennych rai. Llyfr nodiadau yn hanfodol ar gyfer sgriblo!

£7.50 i aelodau Cyfeillion Treborth, £10 i rai nad ydynt yn aelodau.

 

Member

£7.50

Non Member

£10.00