Hi, you are logged in as , if you are not , please click here
You are shopping as , if this is not your email, please click here

Treborth Botanic Garden - Donations

iris reticulata

Amount (£)

Description

In 1997, the Friends of Treborth Botanic Garden was founded, with a remit to help improve the gardens and facilities. The Friends organise a variety of events, such as lectures, workshops, field outings, garden visits, plant sales and open days.

Your support would be appreciated

--

Ym 1997, sefydlwyd Cyfeillion Gardd Fotaneg Treborth, gyda chylch gwaith i helpu i wella'r gerddi a'r cyfleusterau. Mae'r Cyfeillion yn trefnu amrywiaeth o ddigwyddiadau, megis darlithoedd, gweithdai, gwibdeithiau maes, ymweliadau â gerddi, gwerthu planhigion a diwrnodau agored.

Byddem yn gwerthfawrogi'ch cefnogaeth