Hi, you are logged in as , if you are not , please click here
You are shopping as , if this is not your email, please click here

Help to Grow Management Course - Bangor University, B3

BBS-HelptoGrow

Amount (£)

Description

Helpu i Dyfu Cwrs Rheolaeth - Prifysgol Bangor, B3
Help to Grow Management Course - Bangor University, B3

 

Detailed Description

Ewch â'ch busnes i'r lefel nesaf gyda'r cwrs Rheoli Cymorth i Dyfu. Wedi’i gyflwyno gan ysgolion busnes blaenllaw ledled y DU, mae’r cwrs yn cynnig:
Mentora 1:1, 50 awr o hyfforddiant manwl (a ddatblygwyd gan fusnesau ac arbenigwyr cwrs), Cefnogaeth i ddatblygu Cynllun Gweithredu Twf pwrpasol ar gyfer eich busnes Rhwydweithio ag arweinwyr busnes lleol eraill

Take your business to the next level with the Help to Grow Management course. Delivered by leading business schools across the UK, the course offers:
1:1 mentoring, 50 hours of in-depth training (developed by businesses and course experts), Support to develop a custom Growth Action Plan for your business Networking with other local business leaders

Help to Grow - Take your business to the next level