Hi, you are logged in as , if you are not , please click here
You are shopping as , if this is not your email, please click here

MABEL 2023 for Bangor University Students

Mabel2

£25.00

Description

Cwrs hyfforddi ar gyfer athrawon sydd â hyfforddiant mewn asesiadau fel Cydlynydd AAA, ALNCo neu athro penodol gyda hyfforddiant ar ddefnyddio batri asesu MABEL.

Training course for teachers with training in assessments such as a SENCo, ALNCo or speciliast teacher with training in using the MABEL assessment battery.https://shop.bangor.ac.uk/product-catalogue/canolfan-miles-dyslecsia-miles-dyslexia-centre/cyrsiau-ac-hyfforddiant-courses-training/mabel

 

Detailed Description

Cwrs hyfforddi ar gyfer athrawon sydd â hyfforddiant mewn asesiadau fel Cydlynydd AAA, ALNCo neu athro penodol gyda hyfforddiant ar ddefnyddio batri asesu MABEL.

Bydd y cwrs hwn yn dysgu'r theori sylfaenol y tu ôl i asesiadau amlieithog ac yn deall ystyr y canlyniadau i blant ag anawsterau gyda llythrennedd a chyflymder prosesu. Bydd plant sy'n dod o gefndir amlieithog yn cael cyfle i ddangos eu dysgu mewn gwahanol ieithoedd er mwyn rhoi darlun llawn o'u cryfderau a'u hanawsterau ar draws pob iaith. Mae'r asesiadau hyn wedi'u safoni ac yn darparu sgoriau safonol y gellir eu defnyddio fel tystiolaeth ar gyfer asesiadau o angen ac mewn adroddiadau.

Cysylltwch â ni os oes gennych unrhyw gwestiynau am
[email protected].

Cofrestrwch ar wefan MABEL cyn mynychu'r cwrs.
Safle-we am asesiadau Cymraeg MABEL https://www.eldel-mabel.net/cy/

***

Training course for teachers with training in assessments such as a SENCo, ALNCo or specialist teacher with training in using the MABEL assessment battery.

This course will teach you the underlying theory behind multi-lingual assessments and understand the meaning of the results for children with difficulties with literacy and processing speed. Children who come from a multilingual background will have the opportunity to demonstrate their learning in different languages to give a full picture of their strengths and difficulties across each language. These assessments are standardised and provide standard scores that can be used as evidence for assessments of need and in reports.

Please contact us if you have any questions at [email protected].

Please register on the MABEL website before attending the course.
Website for English assessments https://www.eldel-mabel.net/