Hi, you are logged in as , if you are not , please click here
You are shopping as , if this is not your email, please click here

Hanner Tymor / Half Term 60 munud - 60 minutes Teaching

60 munud Addysgu - Teaching 60 minutes

£330.00

Description

Gwers am 60 munud gydag athro arbenigol.
6 wythnos

£55 am gwers

Lesson for 60 minutes with a specialist teacher.
6 weeks

£55 per lesson

 

Detailed Description

 

This is payment for lessons for the next half-term.  Please select this lesson if you have agreed a start date and tutor.

 

Please pay for the number of lessons in the next half-term. 

 

These should be paid for 7 days before the start of term.

 

Please contact us if you have any questions on [email protected] 

Mae hyn yn daliad am wersi ar gyfer yr hanner tymor nesaf.  Dewiswch y wers hon os ydych wedi cytuno ar ddyddiad cychwyn a thiwtor.

 

Talwch am nifer y gwersi yn yr hanner tymor nesaf. 

 

Dylid talu'r rhain am 7 diwrnod cyn dechrau'r tymor.

 

Cysylltwch â ni os oes gennych unrhyw gwestiynau ar

[email protected] 

 

 Telerau ac Amodau Addysgu ac Asesiadau - Terms and Conditions for Teaching and Assessment