Hi, you are logged in as , if you are not , please click here
You are shopping as , if this is not your email, please click here

Events

Events

patient safety

Infection Prevention Best Practice and Behaviours MOOC Ymarfer Ac Ymddygiadau Gorau i Atal Hei

£25.00

Description

This MOOC is an online, 8-week CPD course suitable for all those who work in health or social care, and are interested in protecting people from avoidable infection. Our participants have included people from across the UK, and also more widely from across the globe.

Each week, you will access a different learning unit focused on promoting best practice and behaviours in infection prevention. Each unit requires approximately one hour of your time per week. You can study at a time and place which suits you.

Successful completion of the course provides you with a digital Certificate of Completion evidencing 8 hours CPD.


///////

Mae'r MOOC hwn yn gwrs DPP 8 wythnos ar-lein sy'n addas ar gyfer pawb sy'n gweithio ym maes iechyd neu ofal cymdeithasol, ac sydd â diddordeb mewn amddiffyn pobl rhag heintiau y gellir eu hosgoi. Mae ein cyfranogwyr wedi cynnwys pobl o bob rhan o’r DU, a hefyd yn ehangach o bob rhan o’r byd.

Pob wythnos, byddwch yn cael mynediad at uned ddysgu wahanol sy'n canolbwyntio ar hyrwyddo arfer gorau ac ymddygiadau ym maes atal heintiau. Mae angen tua awr o'ch amser yr wythnos ar bob uned. Gallwch astudio ar amser ac mewn lle sy'n gyfleus i chi.

Mae cwblhau'r cwrs yn llwyddiannus yn rhoi Tystysgrif Cwblhau ddigidol i chi sy'n dangos 8 awr o DPP.


Read More