Hi, you are logged in as , if you are not , please click here
You are shopping as , if this is not your email, please click here

Guided walk to Llanddwyn Island

Llanddwyn Island

FREE OF CHARGE

Description

Guided walk of Llanddwyn Island
Sunday, 26 May 2024, 11:00am

Taith dywysedig i Ynys Llanddwyn
Dydd Sul, 26 Mai 2024, 11:00am

 

Detailed Description

Guided walk to Llanddwyn Island
Sunday, 26 May 2024, 11:00am

Join Prof. Dei Huws (Reader in the School of Ocean Sciences) and a local expert for a guided walk to Llanddwyn Island. Meet at the Newborough Beach main car park. The walk will take approximately two hours and will include information on the local flora/fauna/geology. 

No charge for the tour, but car park fees will be applicable.

Please ensure that you wear appropriate footwear.

 

Taith dywysedig i Ynys Llanddwyn
Dydd Sul, 26 Mai 2024, 11:00am

Ymunwch â'r Athro Dei Huws (Darllenydd yn Ysgol Gwyddorau'r Eigion) ac arbenigwr lleol am daith dywys i Ynys Llanddwyn. Cyfarfod ym mhrif faes parcio Traeth Niwbwrch. Bydd y daith gerdded yn cymryd tua dwy awr a bydd yn cynnwys gwybodaeth am y fflora/ffawna a daeareg leol. 

Nid oes tâl am y daith, ond bydd ffioedd meysydd parcio yn berthnasol.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn gwisgo esgidiau addas.