Hi, you are logged in as , if you are not , please click here
You are shopping as , if this is not your email, please click here

Prosecco evening at Anglesey Sea Zoo

Sea Zoo logo

£24.95

Description

Reunion Welcome Reception at Anglesey Sea Zoo.
24 May 2024 6:30pm, for a 7:00pm start

Derbyniad Croeso yr Aduniad yn Sw Môr Môn.
24 Mai 2024 6:30pm, taith yn dechrau am 7:00pm

 

Detailed Description

Enjoy a glass of prosecco or two as you have an exclusive guided tour of the Anglesey Sea Zoo marine conservation centre and its facilities by Frankie Hobro, Director and Owner of Anglesey Sea Zoo and an alumna of Bangor University. Learn all about the everyday running of the marine centre and all its inhabitants and Frankie’s ongoing sustainability journey.

After the guided tour a hot and cold buffet will be served, and you will be free to wander around observing the facilities in more detail and to ask as many questions as you like.

Further alcoholic and non-alcoholic drinks will be available in the Rockpool Café during the buffet.

 

Mwynhewch wydraid o prosecco neu ddau wrth i chi gael taith dywys unigryw o amgylch canolfan gadwraeth forol Sŵ Môr Môn a'i chyfleusterau gan Frankie Hobro, Cyfarwyddwr a Pherchennog Sw Môr Môn a chyn-fyfyriwr Prifysgol Bangor. Dysgwch bopeth am redeg y ganolfan forol o ddydd i ddydd, ei breswylwyr a gwaith cynaliadwyedd Frankie. 

Ar ôl y daith dywys bydd bwffe poeth ac oer yn cael ei weini, a byddwch yn rhydd i grwydro o gwmpas i weld y cyfleusterau yn fwy manwl ac i ofyn cymaint o gwestiynau ag y dymunwch.

Bydd diodydd alcohol a di-alcohol pellach ar gael yng Nghaffi Rockpool yn ystod y bwffe.