Hi, you are logged in as , if you are not , please click here
You are shopping as , if this is not your email, please click here

Coaching and Mentoring Workshop Dydd Iau 14 November 2024 / Thursday 14 Tachwedd 2024

mentoring

Bydd y gweithdy hwn yn rhoi cyfle i chi ddeall sut i ffurfio a datblygu cysylltiadau proffesiynol fel cymhellwr neu fentor. Bydd siaradwyr gwadd yn cyflwyno damcaniaethau ac yn rhannu enghreifftiau o’r diwydiant ym meysydd sgiliau arwain a chyfathrebu, a byddwch yn gweithio mewn grwpiau i drafod sut i integreiddio’r sgiliau hyn yn eich ymarfer.

 

This workshop will provide you with an opportunity to understand how to form and develop professional relationships as a coach or mentor. Guest speakers will present theories and share industry examples in the areas of leadership and communication skills, and you will work in groups to discuss how integrate these skills into your practice.

Coaching and Mentoring Workshop Dydd Iau 14 November 2024 / Thursday 14 Tachwedd 2024

mentoring

Coaching and Mentoring Workshop Dydd Iau 14 Tachwedd 2024 / Thursday 14 November 2024

£15.00

Description

Bydd y gweithdy hwn yn rhoi cyfle i chi ddeall sut i ffurfio a datblygu cysylltiadau proffesiynol fel cymhellwr neu fentor.

This workshop will provide you with an opportunity to understand how to form and develop professional relationships as a coach or mentor.

https://www.bangor.ac.uk/ahepw

Read More