Hi, you are logged in as , if you are not , please click here
You are shopping as , if this is not your email, please click here

Aduniad 140 Mlwyddiant i Alumni / 140th Anniversary Alumni Reunion NEUADD PRICHARD-JONES

Neuadd Prichard-Jones Hall

£70.00

Description

Tocyn ar gyfer rhaglen llawn aduniad 140 mlwyddiant i gyn-fyfyrwyr, gyda chinio yn Neuadd Prichard-Jones.

Dydd Gwener, 13 Medi a Dydd Sadwrn, 14eg Medi 2024


Ticket for the full 140th Anniversary Alumni Reunion programme, with dinner in Prichard-Jones Hall.

Friday, 13th September & Saturday, 14th September 2024

 

Detailed Description

Mae pris y tocyn yn cynnwys:

* Cwis tafarn Prifysgol Bangor ym Mar Uno (Dydd Gwener, 13eg Medi)
* Croeso a sgyrsiau gan uwch staff
* Te a choffi ar bore dydd Sadwrn
* Cyfle i ymweld â'ch hen Ysgolion ac adrannau a Gerddi Botaneg Treborth
* Sgwrs hanesyddol am y Brifysgol
* Taith hanes o amgylch Prif Adeilad y Brifysgol
* Cinio aduniad tri chwrs gyda diod groeso ac adloniant, a gynhelir yn Neuadd Prichard-Jones

Mae'r gweithgareddau yn ddewisol, ond byddem yn ddiolchgar pe gallech nodi eich diddordeb yn ymuno a'r gweithgareddau ar y ffurflen archebu. Nodwch os gwelwch yn dda y gall yr amseroedd uchod newid a bydd amserlen wedi'i chadarnhau yn cael ei hanfon atoch cyn yr aduniad.

Ticket price includes:

* Bangor University pub quiz in Bar Uno (Friday, 13th September)
* Welcome talks from senior staff
* Tea and coffee on Saturday morning
* The opportunity to visit your old Schools and departments and Treborth Botanic
   Gardens
* A presentation on the history and key locations of the University
* A Tour of the history of the Main University Building
* A three-course reunion dinner with welcome drink and entertainment, held in Prichard-Jones Hall

 

All activities are optional, but we would be grateful if you could note your interest in attending on the booking form. Please note that timings above may change and a confirmed itinerary will be sent to you before the reunion.